دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
زمان برگزاری همایش: »
پنجم و ششم اسفندماه سال 1396/00/00
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل: »
1396/10/20
پوستر همایش
Poster
مجوز برگزاری

مجوز برگزاری همایش  در سطح بین المللی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

محورهای همایش

 

محور اصلی 1: حقوق خصوصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

1. مالکیت: شناسایی اموال سایبری، مالکیت بر دارایی­ های مادی و معنوی رایانه­ ای، مالکیت عمومی و خصوصی و راه­ های اثبات و استیفای حق­ های مالکانه

 

2. تجارت و کسب ­و­کار: قراردادها، تفاهم ­نامه­ ها و موافقت­ نامه ­های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ویژگی­ ها و حقوق و تعهدات تجار و اصناف فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهره­ برداران کالا و خدمات آنها و ویژگی­ ها و شرایط بازارها و راه­های تنظیم و نظارت بر آنها؛

 

3. مسوولیت: شرایط مسئولیت حقوقی ناشی از تراکنش ها و برهم کنش های دیجیتالی با تأکید بر پیکرهای دیجیتالی(آواتارها) و هوشمندی کارکردهای رایانه ­ای، زیان ­های مادی و معنوی رایانه­ ای، راه­ های ارزیابی و استیفای آنها و نظام هویت در فضای مجازی.

 

محور اصلی 2: حقوق کیفری و جرم شناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

4. جرم شناسی: علت شناسی بزه کاری و بزه ­دیدگی سایبری، تدابیر پیشگیرانه قابل اتخاذ در برابر آنها و مسوولیت متصدیان پیشگیری و ارزیابی تدابیر پیشگیرانه؛

 

5. مسوولیت: شرایط انتساب مسوولیت کیفری و مسوولیت کیفری نیابتی؛

 

6. جرایم و کیفرها: پدیده­ های جنایی نوین دیجیتالی، شناساندن عناصر و شرایط پدیدآورنده و راه­های تطبیق آنها با عناوین کیفری کنونی رایانه­ ای، کیفرگذاری و تعیین قضایی کیفر.

 

محور اصلی 3: حقوق عمومی فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

7. چارچوب مفهومی و حقوقی دولت حکمرانی الکترونیک

 

8. نقش حکمرانی الکترونیک در حکمرانی مطلوب 

 

9. بایسته­ ها و خلاهای حقوقی حکمرانی الکترونیک

 

10. نقش حکمرانی الکترونیک در مقابله با فساد

 

11. دادگستری الکترونیک

 

محور اصلی 4: حقوق امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

12. موضوعات امنیتی: قواعد شناسایی و رده ­بندی امنیتی دارایی­ های سایبری (حیاتی، حساس، مهم و عادی) و راه­ های پیاده­ سازی اصول تناسب، اثربخشی و بازدارندگی حمایت­ های حقوقی برای دارایی­ های مشمول هر یک از این رده­ ها، با تاکید بر سیاست­ های کلی نظام در امور امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات (افتا)

 

13. خدمات امنیتی: شرایط و ویژگی­های قراردادهای مشاوره، پیاده­سازی و پشتیبانی امنیت ارتباطی و فناوری اطلاعات و مسوولیت­ها و مصونیت­های برآمده از آنها

 

14. دفاع سایبری: مراحل سه ­گانه دفاع­ های پیش دستانه، پیشگیرانه و واکنشی سایبری و قواعد و سازوکارهای حقوقی دفاع از تدابیر دفاعی سایبری با تاکید بر سیاست­های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد پدافند غیرعامل.

 

 

محور اصلی 5: حقوق بشر فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

15. فن­ آوری اطلاعات و حفظ حریم خصوصی

 

16. دسترسی آزاد به اطلاعات به مثابه حق بشری

 

17. فن آوری اطلاعات و برابری فرصت­ ها