دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
زمان برگزاری همایش: »
پنجم و ششم اسفندماه سال 1396/00/00
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل: »
1396/10/10
پوستر همایش
اعضای کمیته اجرایی همایش

 

اعضای کمیته اجرایی اولین همایش بین ­المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات به شرح جدول زیر می‌باشند:

 

 

رديف

 

 

نام و نام خانوادگی

 

 

سمت/سازمان مربوطه

 

 

سمت در کمیته

 

 

1

 

دکتر زهرا نادعلی­ پور

 

مدیر امور پژوهشی و کارآفرینی دانشگاه علم و فرهنگ

 

رییس کمیته

 

 2

 

فاطمه بیگلری

 

سازمان فناوری اطلاعات ایران

 

دبیر کمیته

 

3

 

غلامعلی حافظی

 

مسئول اداره مطالعات و ارزیابی طرح ­ها- معاونت پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ

 

مسوول ستاد هماهنگی و تبلیغات

 

4

نفیسه پورصدوقیان

دانشگاه علم و فرهنگ

کارشناس هماهنگی

5

ابراهیم میرزای صراف

دانشگاه علم و فرهنگ

کارشناس تبلیغات

6

خانم سوهانی

دانشگاه علم و فرهنگ

کارشناس تبلیغات

7

موسی ایثاربخش

دانشگاه علم و فرهنگ

کارشناس امور مالی

8

آقای خلیلی

دانشگاه علم و فرهنگ

کارشناس امور مالی

9

وفا عینی

دانشگاه علم و فرهنگ

کارشناس امور مالی

10

 

صدف فهام

 

دانشگاه علم و فرهنگ

 

کارشناس دبیرخانه

 

11

 

الهام شاهوردی

 

دانشگاه علم و فرهنگ

کارشناس روابط عمومی

 

12

مهدیه نوه ابراهیم

دانشگاه علم و فرهنگ

کارشاس روابط عمومی بین الملل

13

 

مریم کلهری

 

دانشگاه علم و فرهنگ

 

کارشناس IT

 

14

 

هادی خادمی

 

دانشگاه علم و فرهنگ

 

کارشناس IT