دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
زمان برگزاری همایش: »
پنجم و ششم اسفندماه سال 1396/00/00
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل: »
1396/10/20
پوستر همایش
Poster
مجوز برگزاری

مجوز برگزاری همایش  در سطح بین المللی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای کمیته علمی و داوری همایش

 

اعضای شورای علمی و داوری اولین همایش بین ­المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات به شرح جدول زیر می‌باشند:

 

 

رديف

 

 

نام و نام خانوادگي

 

 

سمت/سازمان مربوطه

 

 

سمت در کمیته

 

 

دکتر حمید بهره مند

 

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

 

دبیر علمی همایش

 

       

دکتر آرامش شهبازی

 

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

عضو

 

       

دکتر امیر صادقی نشاط

 

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

 

عضو

 

       

دکتر ایرج بابایی 

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

عضو

 

       

دکتر باقر انصاری

 

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

عضو

 

       

دکتر بهزاد پورسید

 

قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه

 

عضو

 

       
 

دکتر پرویز ساورائی

 

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

عضو

 

       

دکتر حبیب الله رحیمی 

 

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

عضو

 

       

دکتر حسن عالی پور

 

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

 

عضو

 

       

دکتر حسن محسنی

 

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

 

عضو

 

       

دکتر حسن وکیلیان

 

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

عضو

 

       

دکتر حمیدرضا اصلانی

 

عضو شورای تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه علم و فرهنگ

 

عضو

 

       

دکتررسول مظاهری کوهانستانی

 

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

 

عضو

 

       

دکتر رضا اسلامی

 

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

عضو

 

       

دکتر ستار زرکلام 

 

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

 

عضو

 

       

دکتر سیامک ره پیک

 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

 

عضو

 

       

دکتر مهدی فقیهی 

 

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 

 

عضو

 

       

دکتر طاهر حبیب زاده

 

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

 

عضو

 

       

دکتر عبدالحسین شیروی

 

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

 

عضو

 

       

دکتر عبدالصالح شاهنوش فروشانی

 

رییس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه

 

عضو

 

       

دکتر علیرضا عالی پناه 

 

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

عضو

 

       

دکتر فاطمه قناد

 

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

 

 

عضو

 

       

دکتر محسن اسماعیلی 

 

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

 

 

عضو

 

       

دکتر محسن صادقی

 

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

 

عضو

 

       

دکتر محمد حسین زارعی

 

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

عضو

 

       
 

 دکتر محمد سلطانی

 

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

 

عضو

 

       

دکتر محمد یکرنگی

 

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

 

عضو

 

       
 

دکتر مرتضی محمدی

 

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید

 

عضو

 

       

دکتر مصطفی السان

 

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

عضو

 

       
 

دکتر نوید رهبر

 

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

عضو

 

       

دکتر هادی میرشمسی

 

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

عضو

 

       

دکتر همایون حبیبی 

 

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

 عضو

 

       
  مهندس مسعود همدانلو مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست و امور راهبری دبیرخانه شورای عالی  مرکز ملی فضای مجازی عضو
       
مهندس محسن پازری سرپرست گروه قوانین و مقررات فاوا، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات  
       
  دکتر نوروزی عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی