دریافت گواهی همایش
1397/02/04

از کلیه عزیزانی که در همایش حضور یافته و یا مقاله ایشان جهت ارائه و یا چاپ در مجموعه چکیده مقالات پذیرش شده است، تقاضا می شود جهت دریافت گواهی خود به دبیرخانه همایش به نشانی زیر مراجعه فرمایند:

تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان شهید قموشی، خیابان پارک، دانشگاه علم و فرهنگ، ساختمان جدید، طبقه ششم، معاونت پژوهش و فناوری