دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
زمان برگزاری همایش: »
پنجم و ششم اسفندماه سال 1396/00/00
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل: »
1396/10/20
پوستر همایش
مجوز برگزاری

مجوز برگزاری همایش  در سطح بین المللی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دریافت گواهی همایش
1397/02/04

از کلیه عزیزانی که در همایش حضور یافته و یا مقاله ایشان جهت ارائه و یا چاپ در مجموعه چکیده مقالات پذیرش شده است، تقاضا می شود جهت دریافت گواهی خود به دبیرخانه همایش به نشانی زیر مراجعه فرمایند:

تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان شهید قموشی، خیابان پارک، دانشگاه علم و فرهنگ، ساختمان جدید، طبقه ششم، معاونت پژوهش و فناوری