پنل حقوق بشر و ارتباطات و فناوری اطلاعات
1396/12/07

دکتر عبدالصالح شاهنوش، رییس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه، و دکتر حمید بهره مند، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دکتر فاطمه قناد، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ،  دکتر حسن عالی پور، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به ترتیب دبیر و اعضای این پنل تخصصی را تشکیل می دادند.

مقالات ارائه شده در این پنل:

  • سید وحید ابوالمعالی، زهرا سادات علیزاده طباطبایی: اینترنت اشیاء و دکترین شخص ثالث
  • فاطمه فامیل سعیدیان: پیشنهاد چارچوب برای حریم خصوصی اطلاعات و حفاظت از داده ها در فضای مجازی ایران
  • محمدحسین زارعی، حامد ادریسیان: مطالعه تطبیقی حمایت از حریم خصوصی در فضای مجازی با تأکید بر مقررات جدید اتحادیه اروپا
  • دکتر عبدالصالح شاهنوش: رویکرد تقنینی مطلوب برای حمایت از داده های شخصی

دکتر عبدالصالح شاهنوش، رییس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: بیشتر مقالات ارائه شده در این پنل به موضوع "حریم خصوصی" اشاره داشتند. توسعه فضای سایبری و فناوری های نوین اطلاعاتی باعث شده اند که تحولات عمیقی در زندگی اجتماعی انسان ایجاد شود و طبیعتا باید نظام قانونگذاری هم باید این مسأله را مدنظر قرار دهد.

شاهنوش افزود: مصداق حریم خصوصی در فضای مجازی از دیگر نکاتی بود که در مقالات این پنل مورد توجه قرار گرفته بودند. پیش نویس لایحه حمایت از داده ها و حریم خصوصی در فضای مجازی، از دیگر موضوعاتی بود که در این پنل توسط کارشناسان و صاحبنظران مورد نقد و بررسی قرار گرفت. دو نکته: حق بر فراموشی و لزوم توجه به الزامات عدم رعایت حریم خصوصی در نظام قانونی ادله اثبات دعوای کیفری، دو نکته مورد اشاره بودند که می توانند در این لایحه مورد توجه قرار بگیرند.

رییس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه خاطر نشان کرد: برای قانونگذاری حریم خصوصی در فضای مجازی به جای تأکید بر حق حریم خصوصی، باید بر کنترل نهادها، موسسات یا اشخاصی که به داده های شخصی افراد دسترسی دارند، تکیه کرد تا حمایت مناسب از موضوع داده صورت بگیرد.

 

 

گزارش: معصومه سوهانی

عکس: زهره سوهانی