پنل جنبه های حقوقی کسب و کار مجازی
1396/12/07

مهندس رضا باقری اصل، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، و مهندس حسام آرماندهی، مدیر عامل و موسس اپلیکیشن کافه بازار، مهندس خلیقی، مهندس شکوری، مهندس جعفر محمدی، به ترتیب دبیر و اعضای این پنل تخصصی را تشکیل می دادند.

مقالات ارائه شده در این پنل:

  • دکتر فاطمه قناد: مسئولیت کیفری ارائه دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات
  • آناهیتا اهورایی: محدودیت های قانونی دسترسی به اطلاعات کاربران

مهندس رضا باقری اصل، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات و دبیر پنل جنبه های حقوقی کسب و کار مجازی درباره مباحث مطرح شده در این نشست گفت: این پنل مربوط به کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات بود. در این پنل، جمعی از حقوقدانان، فعالان کسب و کارهای دیجیتال و صنف رایانه حضور داشتند.

باقری اصل افزود: در این پنل، بدنبال راهکارهایی برای ایجاد توازن بین ذینفعان حوزه کسب و کار، ذینفعان منتفع (نفع برنده) از کسب و کار، مردم و حاکمیت بودیم. قانونگذاری باید یک نظم بخشی و توازن بخشی بین این 4 دسته برقرار کند. قطعا چنین مشارکت های جمعی می تواند به ایجاد تعادل کمک کند؛ امر قانونگذاری پدیده ای است که در آن، مشارکت جمعی نمود بیشتری پیدا می کند.

وی اظهار امیدواری کرد که امکان ادامه مباحث مطرح شده در پنل جنبه های حقوقی کسب و کار مجازی در آینده نیز وجود داشته باشد و با حضور حقوقدانان و جوانان فعال در این حوزه، زمینه مشارکت جمعی و بحث و تبادل نظر برای حصول یک نتیجه برد - برد بین تمام ذینفعان فراهم شود.

در بخش دیگری از این پنل تخصصی، امیرحسین جلالی فراهانی، توضیحاتی را پیرامون پیش نویس لایحه تراکنش های الکترونیکی ارائه کرد:

بخش اول: کلیات

اهداف این قانون عبارتند از:

الف) اعتباربخشی قانونی به تراکنش های الکترونیک، مانند تراکنش های تجاری و کسب و کار الکترونیکی، خدمات عمومی و اداری الکترونیکی و تراکنش های شخصی

ب) استنادپذیری تراکنش های الکترونیکی در دعاوی قضایی و غیرقضایی

پ) فراهم سازی پیش نیازهای قانونی جایگزینی دیوان سالاری سنتی با خدمات دولت الکترونیکی

ت) یکپارچه سازی و هماهنگ سازی رویه ها و فرآیندهای اعتباربخشی، اطمینان پذیری و استنادپذیری تراکنش های الکترونیکی، همسو با رویه ها و فرآیندهای بین المللی

ث) حمایت از تراکنش های الکترونیکی در برابر اقدامات غیرمجاز و غیرقانونی

بخش دوم: اطمینان پذیری تراکنش ها

بخش سوم: اعتبارپذیری تراکنش ها

بخش چهارم: استنادپذیری تراکنش ها

بخش پنجم: مسئولیت ها و ضمانت اجراها

بخش ششم: مقررات پایانی

 

 

گزارش: معصومه سوهانی

عکس: زهره سوهانی