دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
زمان برگزاری همایش: »
پنجم و ششم اسفندماه سال 1396/00/00
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل: »
1396/10/20
پوستر همایش
مجوز برگزاری

مجوز برگزاری همایش  در سطح بین المللی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مهلت ارسال اصل مقالات
1396/10/04

 

مهلت ارسال اصل مقالات، دهم دی ماه 1396 می باشد. لازم به ذکر است که نیازی به ارسال چکیده مقالات نبوده ونویسندگان می توانند مقالات خود را در قالب موردنظر که در بخش «فرمت نگارش مقالات» آمده است. تا دهم دی ماه 1396 از طریق سایت همایش به دبیرخانه ارسال نمایند.