مهلت ارسال اصل مقالات
1396/10/04

 

مهلت ارسال اصل مقالات، دهم دی ماه 1396 می باشد. لازم به ذکر است که نیازی به ارسال چکیده مقالات نبوده ونویسندگان می توانند مقالات خود را در قالب موردنظر که در بخش «فرمت نگارش مقالات» آمده است. تا دهم دی ماه 1396 از طریق سایت همایش به دبیرخانه ارسال نمایند.