پنجمین جلسه کمیته علمی همایش
1396/11/17

پنجمین جلسه کمیته علمی همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاریخ 17/11/1396 در مکان پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.