نشست شورای سیاستگذاری همایش جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات
1396/11/07

در این نشست، ضمن ارائه گزارش عملکرد فعالیت های اخیر از جمله فرآیند دعوت از میهمانان خارجی، تعداد مقالات ارسال شده به دبیرخانه همایش، درخصوص پنل های تخصصی و برگزاری نشست خبری با حضور اصحاب رسانه، بحث و تبادل نظر شد.

دکتر بهزاد پور سید، قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه و رییس شورای سیاستگذاری، مهندس مازیار مباشری، مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران و دبیر شورا، دکتر محسن اسماعیلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان، دکتر مسعود اخوان فرد، استاد حقوق دانشگاه تهران و عضو کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر رضا فاضل، استاد دانشگاه، مهندس رضا باقری اصل، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران، دکتر رمضانعلی صادق زاده، رييس مرکز توسعه تجارت الکترونيکی و قائم مقام معاونت آموزش، پژوهش و فناوری، دکتر عزیزاله جعفری، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علم و فرهنگ، دکتر فاطمه قناد، عضو کمیته علمی و مدیر گروه حقوق تجارت الکترونیکی دانشگاه علم و فرهنگ و دکتر زهرا نادعلی پور، مدیر امور پژوهشی و کارآفرینی دانشگاه علم و فرهنگ در نشست اعضای شورای سیاستگذاری همایش حضور داشتند.