چهارمین جلسه کمیته علمی
1396/10/29

چهارمین جلسه کمیته علمی همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاریخ 26/10/1396 در مکان پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.