سخنرانی استاد برجسته از دانشگاه کالیفرنیا
1396/10/23

پروفسور پامیلا ساوئلسون (Pamela Samuelson) استاد برجسته دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، در همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات، سخنرانی غیرحضوری خواهند داشت.