دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
زمان برگزاری همایش: »
پنجم و ششم اسفندماه سال 1396/00/00
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل: »
1396/10/20
پوستر همایش
مجوز برگزاری

مجوز برگزاری همایش  در سطح بین المللی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تمدید مهلت ارسال مقالات
1396/10/08

با توجه به استقبال نویسندگان و بنا به تصمیم کمیته علمی همایش، مهلت ارسال مقالات، تا 20 دی ماه 1396 تمدید شد.