تمدید مهلت ارسال مقالات
1396/10/08

با توجه به استقبال نویسندگان و بنا به تصمیم کمیته علمی همایش، مهلت ارسال مقالات، تا 20 دی ماه 1396 تمدید شد.