سومین نشست کمیته علمی همایش
1396/10/09

سومین نشست کمیته علمی همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات، در روز چهارشنبه ششم دیماه 96 در محل پژوهشگاه قوه قضاییه، برگزار شد. در این نشست، گزارش شورای سیاستگذاری همایش ارائه شد و تصمیماتی پیرامون امور علمی همایش، اتخاذ گردید.