دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
زمان برگزاری همایش: »
پنجم و ششم اسفندماه سال 1396/00/00
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل: »
1396/10/20
پوستر همایش
مجوز برگزاری

مجوز برگزاری همایش  در سطح بین المللی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سومین نشست کمیته علمی همایش
1396/10/09

سومین نشست کمیته علمی همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات، در روز چهارشنبه ششم دیماه 96 در محل پژوهشگاه قوه قضاییه، برگزار شد. در این نشست، گزارش شورای سیاستگذاری همایش ارائه شد و تصمیماتی پیرامون امور علمی همایش، اتخاذ گردید.