سخنرانی استاد برجسته از دانشگاه کوئینزلند استرالیا
1396/10/04

پروفسورآلان دیویدسون (Alan Davidson) استاد دانشگاه کوئینزلند استرالیا، در همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات، سخنرانی غیرحضوری خواهند داشت.